external image butlletic.jpg
A la pàgina del BUTLLETIC DE XTEC

Penses que el llibre de text digital facilitaria la teva tasca docent?
http://phobos.xtec.cat/butlletic/?p=1955#comments
PSOE. MANIFIESTO EN FAVOR DEL CÓDIGO LIBRE
FÍRMALO.